Reklam
  • Reklam
  • Reklam
İngiliz ROTHSCHILD AİLESİnin Pomaklarla ne ilgisi var beaa ??
Reklam
Atilla Dogan

Atilla Dogan

Pomak Örgütlenmesine yorumlar

İngiliz ROTHSCHILD AİLESİnin Pomaklarla ne ilgisi var beaa ??

18 Haziran 2015 - 20:27 - Güncelleme: 18 Haziran 2015 - 21:49

ROTHSCHILD AİLESİ  Nedir , Kimdir ? Bu İngiliz ailenin. Pomaklarla ne ilgisi var .
 Çoğu kişi Rothschild ailesinin adını bile bilmez. Bu ailenin adı ne Forbes dergisinin düzenlediği ”Yılın Zenginleri” bölümünde yer alır nede dünya jet-sosyetesinin partilerinde adları geçer. Ancak bir çok ülkenin diplomatı bu ailenin adını duydukları zaman beş dakika durmak zorundadır.
Çünkü bu aile dünya tarihi sahnesinde 1590 yılından beri vardır ve dünya bu ailenin çok gizli faaliyetleri neticesinde bugünkü şeklini almıştır..
Çoğu kişi dünyada hiçbir ailenin böylesine bir gücü elinde tutabileceğine inanamaz.. Çünkü bir ailenin böylesine siyasi ve ekonomik bir gücü nasıl elde ettiğini anlayamaz..
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki aile derken üç-beş kişilik çekirdek bir aileden bahsetmiyorum.. Roschild ailesinin bugün 1000-1500 civarında ferdi olduğu bilinmektedir. Bu aile ferdlerlerinin her biri dünyanın gelişmiş olan yada gelişecek olan ekonomilerine sahip olan ülkelerinde çok derin faaliyetler sürdürmek üzere dağılmışlardır.

     Dünyada olan her siyasi ve ekonomik olan gelişmeyi  çıkarlarına uygun düşecek şekilde düzenlemek en kutsal görevleridir..
Ailenin geçmişi 16.yüzyıla dayanıyor.. Aile İngiliz Kraliyet Saraylarında kralın yaverliğini yapan bir aile olarak ortaya çıkıyor önceleri.. Kralın stratejik ve ekonomik danışmanlıklarını, izlemesi gereken siyasi tutumlarını ve dış politika stratejilerini bu aile belirliyor.. Sadece bununla da yetinmeyip kraliyet saraylarındaki tüm ihaleleri kazanarak bu ihaleleri başarıyla sonuçlandırıp hatırı sayılır bir servetin de sahibi oluyorlar..
Bu ticari faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları her ticari ve siyasi faaliyetten yüklü komisyonlar da almayı ihmal etmiyorlar..
İngiliz saraylarındaki kariyerleri sayesinde kolayca kazandıkları astronomik paralarla tarihin ilk bankacılık faaliyetini gerçekleştirip,İngiliz çiftçilerine de astronomik faizlerle tarım kredisi vermeye başlıyorlar ve 50 sene geçmeden neredeyse İngiltere devletinden daha zengin bir hale geliyorlar..
Faaliyet alanını iyice geliştirip, derinleştiren Rothschıld ailesi Avrupadaki tüm imparatorlukların saraylarında söz sahibi olur hale geliyorlar..Sadece İngiltere’de değil Avrupa’nın dört bir yanında tarımla uğraşan insanlara yüksek faizle kredi vererek,altın ve gümüş komisyonculuğu yaparak servetlerini iyice katlıyorlar..
Ekonomik gücü aklın ve mantığın sınırlarını zorlamaya başlayan Rothschild ailesi daha da karanlık ve karlı bir işe girişiyorlar. İşin adı ”Savaşa giren devletlere faizle borç vermek”..
Bu işin ilk icraatını İngiltere – Fransa savaşında gerçekleştiriyorlar İngiltere’ye savaşa girmesi için sermaye olarak 35 ton altını faizle borç olarak veriyorlar..İngiltere,Fransa karşısında yeniliyor ve Rothschıld ailesine olan borcunu ödeyemiyor..
Bunun karşısında borcun oluşturduğu mükellefiyetten dolayı İngiliz Merkez Bankası yani Bank of England ödenemeyen borç karşılığında Rothschild ailesine devrediliyor..
  Rothschild ailesi İngiliz devletinin bu devir etme işlemini bir şartla kabul ediyor: ” İngiliz sterlinini kendilerinin basması şartı ile..”.
İngiliz hükümeti bu şartı o dönemde kabul etmek zorunda kalıyor ve İngiliz sterlinini basma yetkisi bir  Rothschıld ailesine veriliyor..Görünüşte ekonomi hakkında pek bilgisi olmayan arkadaşlar için bu durum pek bir şey ifade etmeyebilir..

Para basma yetkisini başka bir kuruluşa yada şirkete vermek demek aynı zamanda ülkenin bağımsızlığını da bu kuruluşa satmak demektir..Çünkü bir ülkenin bankası o ülkenin parasını basarken bastığı para karşılığında o ülkenin hazinesine değerli maden koymak zorundadır..

Örneğin Türkiye Merkez Bankası, devlet matbaasında 20 YTL basıyorsa eğer devlet hazinesinde 20 YTL değerindeki altını,elması yada petrolü koymak zorundadır.
Aksi halde basılan para kağıt parçasından başka bir şey olmaz..
İşte Rothschild ailesinin de yaptığı şey budur..İngiliz sterlinini basarak İngiliz hükümetine faizle borç olarak vermiş ve karşılığında altın ve elmas almıştır..
Bu şekilde bir yılda 12,000 ton altın kar ettiği ekonomi tarihçileri tarafından bilinmekteydi. .Rothschıld ailesinin en büyük girişimi ise İngiltere ile Amerika’daki kolonilerin savaşı olmuştur..
Savaş sırasında Rothschild ailesi çok gizli bir biçimde Amerikan kolonilerini desteklemişlerdir..
Amerika’nın İngiltere’ye karşı direnişini yöneten kişilere yüklü miktarda silah yardımı yapılmış,İngiltere’nin bu savaşta yenilmesinin sağlanacağı garanti edilmiş ve karşılığında kurulacak olan Amerika devletinin resmi para birimini basma yetkisi istenmiştir..İngiltere ile savaş konusunda çok umutsuz olan başkan Washington ve ekibi bu karlı teklifi hiç düşünmeden kabul edilmiştir ve böylece günümüzde tüm dünyada çok popüler olan Amerikan dolarını basma yetkisini alarak bir hayli karlı bir işe imza atmışlardır..
Savaşı Amerikan kolonileri kazanmış ve İngiltere Amerika’dan elini ayağını çekmek zorunda kalmıştır..İngiltere-Amerika savaşından yenik çıkan İngiltere bu sefer Amerika’ya yardım ettiğini düşünerek Fransa’ya saldırmıştır..

  İngiltere,Rothschild ailesinin kendilerine finansal destekte bulunacağına güvenerek bu savaşa girdiyse de Rothschıld ailesinden umdukları desteği bulamamışlardır..
Rothschıld ailesi el altından Fransa’yı destekleyerek Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını garanti etmek istemiştir..Bir taraftan da bu aile İngiliz borsası üzerinde spekülasyona girişmiştir..
İngiltere-Fransa savaşı sırasında borsada müthiş bir hareketlenme olmuş ve borsaya oynayan halk İngilizlerin savaşı kazanacağını düşünerek girişimlerini arttırmışlardır
Bunu fırsat bilen Rothschild ailesi ”İngilizlerin savaşı kazandığı” iddiasını ortaya atarak İngiliz halkının herşeyini borsaya oynamasını sağlamıştır..
Ancak generaller ve ordudan geriye kalanlar İngiltere’ye döndüğünde gerçekler ortaya çıkmış ve İngiltere’nin savaşta kaybettiği ortaya çıkmıştır..
Borsa norminal seviyesi,herkesin malını kurtarmaya çalışıp mal hisselerini geri almaya çalışmasından dolayı anormal derecede yükselmiş ve böylece kağıtları elinde tutan Rotscild ailesi bu ticaretten en karlı çıkan isim olmuştur..
İngiliz tarihçilerin ”Kara eylül” diye nitelendirdiğ i bu olay ile Rothschild ailesi adeta İngiltere devletinin mülkiyetini ele geçirmiştir..
Osmanlı devletinin parçalanması için gerekli olan herşeyi yapmışlardır..Osmanlı devletine komşu olan ülkeleri sürekli olarak finanse ederek Osmanlı’ya karşı savaşmaları için kışkırtmışlardır..
Böylelikle sudan bahanelerle Osmanlıya 1876 yılında saldıran Rusya, Avusturya ve diğer komşu devletler, Osmanlının askeri ve ekonomik güç bakımından iyice yıpranarak azınlıkların ayaklanmasını sağlamışlardır..  Rusların yayılmacılığından korkan İngiltere . Rusların önünü kesmek için Rodoplarda Bulunan Pomaklara destek sağlamış  İngiliz kraliyet generali  savaş strateji uzmanı  General Mr  Sinclair  ( Hidayet Paşa ) gelmiştir.Pomak ordusu genel Kurmay başkanlığı görevini alan  Mr  Sinclair  ( Hidayet Paşa ) Rothschild ailesi  tarafından silah , mühümmat ve erzak olarak desteklenmiştir.. Balkanlardaki  Bu savaş  Rothschild ailesinin mülkiyetindeki  Bank of England tarafından  finanse edilmistir.  Pomak Ordusu Genel Kurmay Başkanı  İngiliz  General Mr  Sinclair  ( Hidayet Paşa ) nin Savaşın tam ortasında Pomak ordusu genel Kurmay başkanlığından ayrılması ve gitmesi ile Pomak ordusu ikiye bölünmüş. Finans desteği kesilmiş , savaş maliyetini karşılayamamış , ve 1907 de tamamen ordusunu dağıtmıştır ..  Pomaklar Savaş sonunda üc renkli Pomak bayrağını ve  Pomak ordu sancağını teslim etmiş  yani yenilmiştir. Devletlerini , Bayraklarını , vatanlarını , sancaklarını kaybeden ,  yenilen Pomaklar yollara düşmüş büyük Pomak göçleri başlamıştır. 
Bu arada Osmanlı devleti nereye koşacağını şaşırmış ve neticede azınlıkların ayaklanarak ayrı ayrı devletler kurmasına engel olamamışlardır..Osmanlının en çok dış borcu Rothschıld ailesinin sahibi olduğu Bank Of England bankasınadır.. Osmanlı Devleti,Rothschıld ailesine olan borcunu ödeyecek durumda olmadığından Rothschıld ailesi bunu fırsat bilmiş Osmanlıya bir teklifte bulunmuşlardır..Sultan 2.Abdulhamit ile görüşen Lord Baron Rothschıld ”Kudüs şehrinin,Filistin’in,Suriye’nin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin yeni kurulacak olan devlete verilmesi karşılığında Osmanlı devletinin tüm dış borcunu silme ve balkanlarda,afrikada kaybettikleri toprakları geri verme” teklifinde bulunmuş ancak Abdulhamid teklifi şiddetle reddetmiştir..
Abdulhamid,dinen böyle bir tutum sergileyerek büyük bir sevaba girmişse de Osmanlı devletinin yıkılma sürecini hızlandırmıştır
Daha sonraları Enver Paşa,Abdulhamid’in bu tutumunu tarihi bir hata olarak değerlendirmiştir..
Enver Paşa’ya göre Kudüs şehri ve Kenan diyarı geçici olarak verilmeli ve Osmanlı tekrar eski gücüne kavuştuktan sonra bu topraklar geri alınmalıydı..
Ulu önder Atatürk’e göre ise Osmanlı devleti böyle birşey yapmış bile olsaydı yıkılmatkan kurtulamazdı çünkü Osmanlı üzerine korkunç oyunlar oynanıyordu üstelik devlet her kademesi ile adeta kokuşmuş bir haldeydi.
Özetleyerek: anlattığım bu süreçlerden sonra Rothschıld ailesi 1.Dünya savaşının çıkmasında çok aktif bir şekilde rol almış ve savaşın çıkması için gerekli olan tüm tezgahı sağlamıştır
Rotshıld ailesinin hesaplarına göre:
1.Dünya savaşı ve Arabistanlı Lawrence’in faaliyetleri Arapların birçok parçaya bölünmesi İsrail devletinin kurulması için yeterliydi..Savaş gerçekleşmiş,Almanların önderliğindeki İttifak devletleri grubu savaşı kaybetmişlerdi..

  Pomak devleti 16 Mayıs 1878, diğer bir kaynağa göre ise 4 Mart 1878 tarihinde, Sultanyeri kazasının Karatarla köyünde kurulmuştur. Hükümetin dört kişilik bir kurucular heyeti (Ahmet Ağa Timirski, Hacı İsmail Efendi, Hidayet Paşa ve Kara Yusuf Çavuş) ve otuz kişilik bir Temsilciler Meclisi bulunuyordu. Aşağı yukarı dört milyon Pomak nüfusun yaşadığı bir bölgenin hükümeti durumundaydı.

Pomak Timras  hükümeti Bulgar istilalarına karşı sekiz sene süreyle çetin bir savaş vermiş, Balkanları savunmuş olan Süleyman Paşa ve Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa ordularının, silah ve diğer mühimmatından yararlanmışlardır. Rus ve Bulgar istila saldırılarına karşı Rodopları başarıyla savunan Pomak kuvvetlerinin sayısı, değişik kaynaklarda çok farklı olarak gösterilmiştir. Herhalde eli silah tutan bütün Pomaklar gerektiğinde savaşa katıldıklarına göre, zaman zaman, çeşitli sahalarda kullanılan bütün Pomak kuvvetlerinin sayısı yüzbinle, yüzyirmi beş bin arasında tahmin edilebilir.

  Osmanlı Devleti, birçok cephede uğramış olduğu ağır yenilgilerden sonra, Doğu Rumeli'de Pomakların  yürüttükleri savunmayı destekleyecek durumda değildi. Tamamen bu bölgede Pomaklar tarafından verilen bu mücadele sırasında, Pomaklar , artan yağma, cinayet, soygun gibi eylemlerin önüne geçebilmek için direniyorlardı. Silahlı milis kuvvetleri, gerilla saldırılarıyla işgalci kuvvetlere ağır darbeler vuruyor, daha sonra dağlara sığınıyorlardı. Rodop kahramani Pomakların  başında bulunan Kara Yusuf Çavuş ile Hidayet Paşa (İngiliz asıllı Sinclair) ilk günlerde uyum içinde olmuş fakat sonraları ne hikmetse Hidayet Paşa'nın ayrılmasıyla Pomak ordusunun  kuvvetleri ikiye bölünmüştü. Mücadelenin kritik bir safhasında meydana gelen bu olay karşısında Pomaklar  yine birleşmişlerdir. Bu mücadeleler sürerken Rodop dağları Bulgaristan'ın Filibe ve Kırcaali ovalarıyla Batı Trakya arasında bir sınır oluşturmaktaydı. Bulgaristan'ın kuzeyinden ve Romanya'daki Osmanlı hakimiyetindeki bölgelerden göç eden Pomaklar  Rodoplarla bu dağların güneyindeki Gümülcine, İskeçe ve diğer illere sığınmışlardır. Pomak  milisleri savaşırlarken, bu göçler de devam etmiştir. Halk Bulgar ve Rus idaresinin tüm çağrılarına rağmen silahlarını teslim etmemiş, milis kuvvetlerine katılmıştır.

Pomak Devleti ve dağılan ordusu  bu mücadeleyi sürdürürken bir taraftan da Osmanlıların desteğini sağlamaya çalışıyordu. Ancak Osmanlı Deleti'nden yardım alamayan Pomaklar güçlerinin tükenmesi sonunda, yenilgiye uğradılar Bayraklarini , devletlerini ve topraklarini kaybettiler . Pomak devletinin Yenilgiden sonraki Moral kaybında , göçler , yağmacılar , çeteler , ajanlar ve Pomak hainlerle dolu ihanet dönemine birde   aynı dönemde bölgede başgösteren kolera ve tifüs  salgının da payı olduğu, durumu daha da güçleştirdiği düşünülebilir. O tarihlerde yıkılan köylerin harabeleri bugün Batı Trakya'da görülebilmektedir.

    Derleyen Araştıran : Atilla DOGAN

   Kaynaklar :

Texas Üniversitesi tarih   profesörlerinden
Texe Marrs’ın 2007 "  Bilinen Tarihin Bilinmeyen Yanları kitabı – Internet siteleri – Pomak Tarih – Pomak Halk akademisi  face sayfaları -  Dünyayı yöneten zenginler Kitabi.

 

Bizi  Facede sosyal Medyada Takip edin.Pomaklar hakkinda her seyden an itibari ile  Haberiniz olsun ..  Pomakbülteni Haber Portalı.

 

Bu yazı 7890 defa okunmuştur .

Son Yazılar