Reklam
  • Reklam
  • Reklam
Camialan köyü - Biga.
Reklam
Teres Rodopi

Teres Rodopi

Pomak Tarih Araştırmaları

Camialan köyü - Biga.

04 Nisan 2020 - 21:11 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 - 23:26

Camialan köyü - Biga.
1877 - 1878 Osmanlı - Rus savaşı sonrası Balkanların et-no demografik yapısında meydana gelen değişimler devasa boyutlara ulaşmıştır. Yapılan saldırılar sonrası yüzyıllardır yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan Pomaklar, Osmanlı topraklarına göç etmeye başlamışlardır. Köylerinden bir daha geri dönmemek üzere yola çıkan bir grup Pomak göçmen uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Biga'nın Camialan köyüne iskan edilir.

Camialan köyü 1900 yılında tahmini 35 veya 40 Pomak kökenli muhacir aile tarafından kurulmuştur. Bu köyün sakinleri Davidkovo, Kruşovo ve Dryanovo köylerinden ayrılan Pomak muhacirlerdir.

Kruşevo'nun nüfus hareketliliği yıllara göre şöyledir.

1893 yılında 177, 1900 yılında 155 ve 1905 yılında köyde yaşayanların sayısı 8 kişiye düşmüştür.

Nüfusunun önemli oranda azalmasının nedenleri, 39 Pomak aileden 37'sinin baba ocağını terk edip Osmanlı topraklarına göç etmesi ile sonuçlanmıştır.

Son göç 1902 yılında gerçekleşmiştir. Ancak, kuruluş aşamasında Camialan köyüne iskan edilen muhacirler büyük bir ihtimalle ilk göç dalgasıyla gelenlerdir.

Dryanovo köyünde ise durum farklıdır, 1888 tarihinde köy nüfusu 612 kişi iken, 1893 yılında 428'e gerilemiştir. Drayanovo köyünde yaşayan Hıristiyan Bulgarlar ile Müslüman Pomakların sayısı eşittir.

Kitlesel olmamakla birlikte 1. göç dalgası Drayanovo köyünde Hıristiyanların sayısını çok az da olsa artmasını sağlamıştır. Bulgar istatistiki bilgilerinde bu ve buna benzer veriler doğrultusunda 1885 - 1920 yılları arasında bir çok Pomak yerleşimlerinden göç dalgası yaşanmıştır.

Araştırma konumuz olan köylerde yaşayan Pomak nüfusunun verilerini incelediğimizde.
     Rubçoz Kazası Kruşovo köyü

1885. Yılında - 178 kişi.
1888. Yılında - 93 kişi.
1893. Yılında - 177 kişi.
1900. Yılında - 155 kişi.
1905. Yılında - 8 kişi
1910. Yılında - 12 kişi.
1920. Yılında - 13 kişi.


Rubçoz Kazası Dryanovo köyü

1885. Yılında - 790 kişi.
1888. Yılında - 612 kişi.
1893. Yılında - 428 kişi.
1900. Yılında - 587 kişi
1905. Yılında - 640 kişi.
1910. Yılında - 741 kişi.
1920. Yılında - 918 kişi.


Kruşovo ve Dryanovo köyü sakinleri belli bir aralıklarla yerleşim yerlerini terk ettikleri görülmektedir..

Davidkovo köyü ile ilgili ayrıntılı nüfus verilerine ise ulaşılamamıştır. Ancak 1913 yılında Pomakları Hıristiyanlaştırma kampayası sırasında Davidkovo köyünde Çorbacı Gaçal Todorimiş ve birkaç Hıristiyan ailenin yaşadığını, fakat köyde çoğunluğu Pomakların oluşturduğunu kaynak bilgilerde görebiliyoruz..

Kruşevo ve Drayanovo köylerinden göç eden muhacirların yalnız Camialan köyüne iskanları ile sınırlı kalınmamış, farklı zaman dilimlerinde farklı yerleşimlere iskan edilmişlerdir.

Örneğin Çan İlçesinin Yarkın Pomak köyü ile Gönen ilçe sınırları içerisinde bulunan Hodul köyü ( bir kısmı Drayanovo'dan gelen ) Pomak muhacirlardan oluşmaktadır.

Pomakların dağlık bölgelere iskan edilişleri kuşkusus Davidkovo, Kruşevo ve Drayanovo'da ki coğrafi benzerliklerinden kaynaklandığı düşüncesindeyiz.

Camialan köyünün geçim kaynakları

Pomak göçmenler ilk yıllarda geçimlerini sağlamak için hayvan bakmışlar ( Keçi, koyun ) ormancılıkla ilgilenmişlerdir, Hayvanlardan elde edilen yünlerden tezgalarda kilim ve kumaş dokumuşlar, çorap örmüşler, torba ve keçe yapmışlar. Öküz arabası, düven, kuskus teknesi, sofra, diğren, oklava ve tak tak gibi benzeri araç gereçler üreterek çevre yerleşimlere satarak geçimlerini sağlamışlardır. Son yıllarda orman işleriyle uğraşılsada eskisi kadar revaçta olmadığı için herkes ekip, biçer, inek ve koyun bakmaktadır.

Camialan köyünün nüfus verileri
2008 yılı.
Erkek . 36
Kadın . 36
Toplam . 72
2011 yılı.
Erkek . 34
Kadın . 32
Toplam . 66


2015 yılı.
Erkek . 32
Kadın . 26
Toplam . 58
2019 yılı.

Erkek . 28
Kadın . 25
Toplam . 53

Not .

1877 - 1878 Osmanlı - Rus savaşı sonrası Biga İlçesine birçok bölgeden gelen muhacir gruplar iskan edilmiştir.

Bunlar Kafkas kökenli muhacirlar, Rusya bölgesinden gelen muhacirlar, Rumeli kökenli muhacirlar ve Adalardan gelen muhacirlar olarak sıralana bilir.

İskan sırasında alınan yanlış kararlar doğrultusunda, yerli halk ile muhacirlar arasında büyük sorunlar yaşanır, kin ve nefret tohumları saçılır.

Konu arazi paylaşımıdır. Örneğin Biga'da muhacirların iskan edildiği arazi Nusret paşaya ait olduğu için muhacir evleri bir müddet sonra yıkılır, Bundan dolayıdır ki özellikle Kafkas kökenli muhacirlerin taşkınlıklarının önüne geçilmez. Giraybey-zade Murtaza ve Ali beylere ait çiftliklere saldırılar düzenlenir.

Yerli halkın arazisine müdahaleler edilir. Bozguç ve Dikmen ormanlarını keserek buralara yerleşim yerleri açılır Bir müddet sonra Biga'ya muhacir kabulu yasaklanır.

Fakat, Rumeli-i Şarki bölgesinden ( Filibe ) küçük gruplar halinde muhacirler gelmeye devam etmektedir.

Örneğin 1893 yılında Biga'da arazi satın alarak ikamet etmek isteyen Filibe muhacirlerinden iki ailenin Biga'ya sevk edilmeleri Muhacirin Komisyonu Riyaseti'ne bildirildiğine dair bilgiler vardır. ( Osmanlı Arşivi DH.MKT. 4 14 - H-02-09-1310 )

Biga, yerli halk, muhacir, kargaşa ve karmaşa.......

Yararlanılan kaynaklar .- İsimler Uğruna. - Türkiyede ki Pomaklar. - Camialan köyü. - Türkiye Nüfusu verileri. - Osmanlı arşivi.

KAYNAK SAYFA      

Bu yazı 2780 defa okunmuştur .