Reklam
  • Reklam
  • Reklam
Pomak Atalarımız tarihin karanlık sayfalarında yıllarca zulüm...
Reklam
Adem Ünal

Adem Ünal

UNUTULAN POMAKLAR

Pomak Atalarımız tarihin karanlık sayfalarında yıllarca zulüm görmüştür

22 Nisan 2019 - 13:26 - Güncelleme: 22 Nisan 2019 - 13:50

Değerli Pomak soydaşlarımız; Atalarımız tarihin karanlık sayfalarında yıllarca zulüm görmüştür. Yaşadıkları zorlu hayat şartları karşısında; hayatlarını sürdürmeye, örf ve adetlerini yaşatmaya çalışmışlardır. Özellikle şimdilerde insan haklarını ağzından düşürmeyen milletlerin ataları; atalarımızın inançlarından, yaşam biçimlerinden dolayı soykırım yapmışlardır. Pomaklar, İnançları ve kültürlerini gelecek nesillere taşımak, insan gibi yaşamak, çocuklarının geleceğini kurtarmak adına dünyanın birçok yerine göç etmek zorunda bırakılmışlardır. Göç ettikleri bölgelerde, bölge insanlarının ve siyasi baskılar vb. nedenlerle, birçok Pomak soydaşımız asimilasyon politikaları ile geçmişleriyle bağları kesilmiş durumdadır. O kadar çileye ve cefaya karşı, Pomak insanı o kadar sıcak kanlı, uysal ve barışçı bir ulus ki, gittikleri yere renk katmış, yaşadıkları toprakları vatan bilip, vatanları için çalışmışlar, çabalamışlar, savaşmışlar ve fedakarlıklar etmişlerdir. Anadolu topraklarına göç eden soydaşlarımız da, göç ettiği toprakları vatan, bayrağını bayrak bilmiştir.
   Osmanlı Devletinin Balkan ve 1. Dünya savaşından yenik çıkmasından sonra, Anadolu topraklarında filizlenerek hayat bulan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecine bakıldığında; Çanakkale’de, Sakarya’da, doğu cephesi gibi birçok cephede savaşmış, şehitler ve gazi vermişlerdir. Yeni Cumhuriyetin büyüyüp güçlenmesinde, her yönüyle katkıda bulunmuşlar, ülke üretimine katılmışlar, vergi vermişlerdir. Bizler Türkiye Cumhuriyetinin birer neferleriyiz, Atatürk’ün ilkelerini benimsemiş ve onun yolunda ilerlemeye ant içmiş insanlarız. Bizler ve gelecek nesillerimiz, bu ülkenin birer neferi olarak vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.
   Ancak; ülkemizde kendilerini Çerkez, Tatar, Kürt, Laz gibi tanımlayan insanlar gibi bizlerde kendimizi Pomak olarak tanımlıyoruz. Kendimize göre Anadolu topraklarında yoğrulmuş örf ve adetlerimiz mevcuttur. Yaşam biçimiyle, konuşmalarıyla, giyimleriyle ve yemek kültürleriyle kendilerini ifade etmektedirler. Tarihi süreç içerisinde örf ve adetlerimizi elimizden geldiği kadar bugünlere taşımaya çalışmışız. Ancak yaşadığımız topraklardaki kardeşlerimizle etkileşim, toplum hayatına katılma, teknolojik gelişme gibi nedenlerle örf ve adetlerimizin gelecek nesillere aktarmak zorlaşmış, birçoğu da unutulmaya yüz tutmuştur. Nesiller değiştikçe dedelerimizin ve ninelerimizin anlattıkları, bir kulağımızdan girmiş diğer kulağımızdan çıkmıştır. Değerli Pomak soydaşlarımız; Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkûmdur”.
    Anadolu topraklarının kültürel zenginliği içinde yer alan Pomaklar, atalarının örf ve adetlerini yaşatmak zorundadır. Bizler, geçmişimizi unutmadan örf ve adetlerimizle bu ülkenin kültürel zenginliği olarak yaşamımıza devam edebiliriz. Bu da ancak birlik ve beraberlikle olur. Hiçbir siyasi düşence etkisinde kalmadan örgütlenerek kültürel mirasımızı yaşatmak zorundayız. Diğer taraftan birçok tarihçi, araştırmacı ve yazarın ifade ettiği gibi, bizler bir Avrupa halkıyız. Avrupalıların şu anki yaşam koşulları ve haklar, geçmişte bizlere yapılan haksız zulüm ve soykırımlar nedeniyle elimizden alınmış durumdadır. Kaybettiklerimizi istemek bizlerin hakkıdır. Avrupa Birliği Vatandaşı olarak tüm haklardan faydalanmak bizimde hakkımızdır. Atalarımızın göç ettiği topraklara elimizi kolumuzu sallayarak rahatça gidip görmek, geçmişimizi yaşayıp, günümüze aktarmak bizimde hakkımız. Bu nedenledir ki, Pomaklar birleşmeli, seslerini duyurmak için örgütlenmeli, örf ve adetlerini yaşatmalıdırlar. Uluslar arası camiada sesimizin daha gür duyulması, haklarımızın elde edilmesi kapsamında ülkemizde etkin konuma gelmiş, aydın Pomak soydaşlarımızın bir araya gelerek bir platform oluşturmaları kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurulacak platformla; Pomak kardeşlerimizin örgütlenmeleri, bilgilendirilmeleri ve geçmişi ile geleceği arasında köprü kurulması hususunda ciddi çalışmalar yapması gerekmektedir.
   Aynı zamanda uluslar arası camiada sesimiz olup Avrupa halkları içinde hakkımız olan yeri ve imkanların kazanılması konusunda çalışmalar yapmalıdırlar. Pomak kardeşlerimiz; tüm bu istek ve taleplerimiz yaşadığımız toplumdan ve ülkemizden ayrılmak, onların aleyhine çalışma olarak algılanmamalıdır. Pomaklar, bu ülkenin kuruluşundan bugüne kadar her daim Türk toplumun özünün bir parçası olmuştur. Aynı bayrak ve ülkü içinde yaşamaktan mutluluk duymuşuz dur. Burada, geçmişte elimizden alınan yaşam, kültür ve haklarımızın tekrar kazanılması mücadelesi olacaktır.

Sevgiyle kalın. 
Uzunburun köyü Eskişehir. Adem Ünal
Uzunburun köyü Eskişehir

Bu yazı 1623 defa okunmuştur .