Reklam
  • Reklam
  • Reklam
BULGARİSTAN, YUNANİSTAN ve Diğer Devletlerin Pomaklara...
Reklam
Neşet Doğan

Neşet Doğan

Pomak Ulusunun teorik temelleri

BULGARİSTAN, YUNANİSTAN ve Diğer Devletlerin Pomaklara asimilasyon, soykırım Politikası.

04 Ağustos 2022 - 03:33 - Güncelleme: 04 Ağustos 2022 - 04:27

  Pomaklar, Bulgarlar tarafından baskı ve zulümle Hristiyanlaştırılmaya çalışılmış, kitleler halinde Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmışlardır.  
   Pomaklar üzerinde Osmanlı politikası İslami çizgiye yakın bir paralel takip uygulamasıdır. Türkiyede Cumhuriyet'in kurumsallaşmaya başlamasıyla Pomaklarda milli kimlik siyaseti ön plana çıkmıştır.   Pomaklar, siyasetlerini esnek bir zeminde sürdüren çizgi izlemişler ve  karşı hareketlere yönelmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı Devleti'nin Pomaklar üzerindeki siyaset anlayışında ayrışan noktaları ve Pomakları Türkleştirme poltik sisteminin ulus devlette Pomaklar nezdinde nasıl  uygulandığının  iddialıdır. Pomaklarda, kimlik siyaseti daha esnek muhalefet hareketi olarak devam etti. Osmanlı İmparatorluğu Slav Kökenli Pomaklarının izlediği siyasi yaklaşımda ayrışmıştır.  Türkiye Cumhuriyeti rejiminin lekeleri ve Türk asimilasyon politikası Pomakların nasıl  ulus-devlet bileşeninin gözünden gördüğü ve bunun ne ölçüde yanıt bulduğudur. Boşnaklar ve Pomaklar slav kökenli Müslümanlardır, ancak dilleri Türkçe olmadığı için  Boşnaklar ve Pomaklar slav kökenlerine dönüş sürecine girebilirler.   Bu durumda ana bileşen dindir ve Pomaklar Müslümanlarla özdeşleştirmişlerdir. Pomaklar arasında İslam yalnızca bir din değil, aynı zamanda bir tür milliyeti ifade etmektedir.bu şartlar ulus devlette belirginleşmesiyle birlikte kimliğin merkezi ulus kimliğine bırakılmıştır. 
Osmanlı Devleti, din referanslı bir çizgi takip ettiği için barındırıldığı veya içinde bulunduğu slav kökenli toplumlara bu reflekslerle yaklaşarak problemlerini dinsel öğeyi öne  çıkararak poltika üretmiştir. 
Bulgaristan'ın Pomaklar Üzerinde İzlediği Politikaların Türkiye'yeYansımaları.
Pomaklar köken olarak Türklerden çok farklı , dilleri ise  Bulgarca'ya benzeyen Balto slav dilidir.   Pomaklar geri kalmış toplum sergilemişlerdir. Bu iddialar dışında, bazı Pomak yazarlar ayrı bir Pomak kimliği ortaya atmış  kökenleriyle ilgili olan teoriler ortaya çıkar.atmışlardır. Bu teorilerden birisi Pomaklar Trakyanın en eski yerleşimcileri olan Trakların torunları olduklarıdır. Bir değişik teoride Kuman - Kıpçak soyundan gelen  Çinli boylardan olduğudur.  Bulgarların  iddiaları   “Müslüman Bulgarlar” Yunanlıların idiiaları “Müslüman Yunanlardır.  Bütün bu iddialara Pomakların tarihi nöbeti tutulmayacak en önemli olaylarından biri Osmanlı Rus savaşı yönü olmuştur. 1877-1878 Osmanlı – Rus savaşından önce Pomakların Anadoluda var olmadığıdır.  Ruslardan sonra Pomaklar, ilk önce Bulgar Prensliği daha sonra da Doğu Rumeli Vilayeti'nin asimilasyon Politkalarına maruz kalmışlardır.  Pomaklarınyoğunlaştıkları bölgeler, Bulgaristan, Batı Trakya ve Doğu Makedonya, Rodop dağlık bölgesi, Güney Batı - Struma Arda ve Mesta vadileri ile Loveç (Lofça) ve Teteven bölgesi olmuştur.
Pomaklar sayılarının az olması nedeniyle sürekli ve sistematik bir asimilasyona maruz kalmislar. Bulgar Hükümeti,farklı olaylar öne sürerek asimilasyon politikalarını sürdürmüş, Pomaklara Sistemli bir Hıristiyanlaştırma politikası uygulanmıştır. Balkan Savaşlarıyla Pomaklar üzerindeki baskı dahada artmıştır. Bulgaristan Genelkurmay Harekât Dairesi Başkanı Orgenaral Sarafov'un emriyle, Rodop ve Pirin topluluğu Müslüman Pomakların  Bulgarlaştırılması, kabul etmeyenlerin ise  imha kararı alındığının açıklaması olmuştur. .
 Pomakların yaşadığı, Aydos, Peştere, Nevrekop ,Ahiçele,Razlık ve İstınmaka'yı işgal etmiş  kadınların arın ziynet teşyalarını çalmış,  kadın erkek yaşlı, çoluk çocuk demeden kılıçtan gecirerek öldürmüştür. 150.000 Pomak'ın zulüm ve eziyet ile Hıristiyanlasmaya zorladıkları ve camilerini yıkarak kiliseye çevirmişlerdir.  Balkan Savaşı'nı izleyen bir gazeteci olan Leon Troçki, yazılarında Bulgarları suçlamış ve karışısına almıştır. Bulgarlarca yapılan kıyımları  Avrupa'ya anlatan gazetecilerde olmuştur. Bulgar üst düzey  yöneticilerinden Todorov'a12 Aralık 1912 tarihli gazetesinde açık  mektupları  yayınlayarak buna karşı çıkmıştır. Troçki, Rodop bölgesindeki  sivil halktan oluşan bir Pomak köyünü top ateşiyle tamamen yok etmiş ve bunu ört bas etmeye çalışmıştır.  
Balkan Savaşı'nın bitmesiyle birlikte Pomaklara baskı ve asimilasyon politikası daha da şiddetlinince, Osmanlı Devleti'nin Sofya ElçisiFethi Bey (Okyar), Sofya Ateşesi Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Pomaklara yapılan baskı ve zulümden rahatsız olduklarını Bulgar Hükümet'nin bu ve benzeri uygulamalardan vazgeçmesi, uyguladıkları asimilasyon ve soykırım bitirmelerini ilettiler. Bulgar yöneticiler tarafından Pomak köylerine papazlar gönderilerek Hıristiyanlaşmaları için esaslı çaba sarf edildi.
   Pomakların "Müslüman kimliklerinden soyutlamak için Hristiyanlık düşüncesi de aşılanmaya başlandı. 
1912-1913 Kuzey Trakya, Rodop Dağları ve Kent merkezinde sokak köyleri, kasaba ve mahallelerde yaklaşık 200 bin Pomak ,zorla vaftiz işlemine tabi tutulmuştur.
 I. Dünya Savaşı'nın başında Bulgarların Pomakların kiliseye gelmelerini sağlamaya uğraşmış,  Hristiyanlaştırma politikasını dozunu arttırınca, Osmanlı Devleti Pomakları bu soykırımdan kurtarmak için, Edirne, Eskişehir  benzeri uygun bir yerler için  araştırmalara başlamıştır. 
Pomakların Anadolu'ya göç etmelerine kolaylıklar sağlanmış ve artık Anadoluda Pomak varlığı oluşmaya başlamıştır.
             Alttaki resmi TIKLAYIN Bizi Sosyal Medyada Takip edin. 
                                          
 

Bu yazı 15453 defa okunmuştur .