Reklam
  • Reklam
  • Reklam
Reklam

Edirne ilinin Meriç ilçesi Subaşı beldesi ve Küplü Pomak köyü

Pomaklar’ın Türkiye’ye gelişi 1878 (eski takvime göre 1293 ve bu yüzden Türkiyede genelde 93 muhaciri (macırı) adlandırmasıda yapılmaktadır) yılı Osmanlı-Rus savaşından sonra ve izleyen yıllarda yaşanan göçlerle yoğunluk kazanmıştır. Subaşı Beldemizde 12 Haziran 1893 Perşembe günü Ahmet İzzet Paşa tarafından verilen iskan hakkı ile buraya yerleşim hakkı kazanmıştır.

Edirne ilinin Meriç ilçesi Subaşı beldesi ve Küplü Pomak köyü

Pomaklar’ın Türkiye’ye gelişi 1878 (eski takvime göre 1293 ve bu yüzden Türkiyede genelde 93 muhaciri (macırı) adlandırmasıda yapılmaktadır) yılı Osmanlı-Rus savaşından sonra ve izleyen yıllarda yaşanan göçlerle yoğunluk kazanmıştır. Subaşı Beldemizde 12 Haziran 1893 Perşembe günü Ahmet İzzet Paşa tarafından verilen iskan hakkı ile buraya yerleşim hakkı kazanmıştır.

05 Mart 2021 - 13:06 - Güncelleme: 05 Ağustos 2022 - 11:47

Subaşı, Edirne ilinin Meriç ilçesine bağlı bir beldedir , 2.Osmanlı Rus Savaşı sırasında bölgeye yerleşilmeye başlanmıştır.İlçe merkezine 7 km, İl merkezine 90 km mesafesi vardır.Nüfusun tamamına yakın kısmı Pomak’tır.Az da olsa Yörük vardır.Beldenin iklimi, Trakya Karasal iklimi etki alanı içerisindedir.Beldenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Belde halkı beldenin batısında geçen Meriç Nehrinden çeltik ekiminden yararlanmaktadır. En fazla üretilen mahsul çeltiktir. Sırasıyla buğday, ayçiçeği, süpürge, mısır ve fasülye üretilir. Çevrede fasülye ile ün yapmıştır.
Küplü, Edirne ilinin Meriç ilçesine bağlı bir beldedir.
Tarihi
1922 yılına kadar bir Rum köyü olan Küplü, Kurtuluş Savaşı'nda sonra Rumların burayı terk edip Yunanistan’a gitmeleriyle boşalmıştır. 1924 mübadelesinden sonra Selanik/Karacaova'dan gelen Pomak muhacirler Küplü’ye yerleştirilmiştir. Küplü'ye yerleştirilen Pomaklar, Karacaova'da yerleşik üç müslüman köy sakinlerinden oluşmaktadır. Bunlar, sırasıyla Çernişevo, Trestenik ve Gabrişta köyleridir.
Kültür
Küplü'ye gelenlere Pomak, Rumlarla birlikte oturmuş olanlara ise Gacal denmektedir. Gacallar Türkçe, Pomaklar da Pomakça denen bir dil konuşmaktadır. Okuma yazma oranının artmasıyla Pomaklarda da Türkçe konuşulması artmıştır.Pomakların ana yurdu Balkanlardır.1878 yılından önce Pomaklar Lofça, Rodoplar,kuzey Yunanistan ( Batı Trakya,Drama,Karacaova), Makedonya, Arnavutluk ve Kosova coğrafyalarında yaşıyorlardı. Pomak kelimesi ne anlama geliyor? Pomak kelimesi Pomakçada ve Bulgarcada ‘Pumogni’ demektir. Yani ‘yardım eden’ anlamına gelir. ‘Pomaç’ ise yardım eden kişi demektir. Bu bir süre sonra halk arasında değişerek Pomak adını almıştır. Yani Pomak köyleri dendiğinde bunlar Osmanlı’ya yardım eden köyler anlamına gelir. Günümüzden 130 yıl öncesine bakıldığında ise böyle bir isme rastlanılmamakta. Pomak dili hangi guruba mensup? Güney Slavları dil ailesine bağlı. Bulgar, Makedon, Sırp, Hırvat, Çek, Slovakya, Slovenya, Boşnak, Polonya ve Ukrayna Güney Slav dil ailesine mensuptur. İyi Pomakça bilen biri bunlarla rahatlıkla anlaşabilir. Pomakça, Osmanlı devrinde içine Türkçe kelimeler de karışmış bir Bulgar lehçesidir. Günümüz Makedonları Bulgarlardan kopmuş bir kol oldukları cihetle... Aslında, Makedonca dahi bir Bulgar lehçesidir!KARACAOVANIN KAPİNYANİ KÖYÜ İLE İLGİLİ 1726 YILINDAN OSMANLI ARŞİVİNDEN ALINAN RESMİ YAZI-evladı fatihan ile ilgili- Tarih: 09/Ra/1135 (Hicri) Dosya No:120 Yenice-i Vardar kazasında Kapinyani karyesi ahalisinden bazıları Evlad-ı Fatihan vergisinin tahsiline mani olduklarından men'i hakkında zabiti Ahmed imzalı istidaya yazılan zahriye telhis. NOT-Evlad-ı Fatihan’ın yapısı, Balkanlar’da o dönemden beri yaşayan Türklerin nüfusudur. Bu nüfus yapısı tek tipte değildir. Balkanlar’da yaşayan Türklerin bir kısmı Anadolu’dan iskan politikası doğrultusunda göç eden Türklerden oluşur. Başka bir kısmı ise Balkanlar’da Osmanlı öncesinde var olan çeşitli Türk boylarının devamıdır
Coğrafya
Edirne ilinin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinin batısını Meriç Nehri çevirir. Bu nehirle köy arasındaki uzaklık bir buçuk kilometredir. Bu kısım verimli bir ovadır. Şerit halinde güneye uzanır. Kasabanın doğusu sırtlarla çevrilidir. Deniz seviyesinden yüksekliği 125 metredir. Kuzeyinde 4 km uzaklıkta Subaşı Beldesi, güneyinde 3 km uzaklıkta Adasarhanlı Köyü, kuzeydoğusunda 4 km uzaklıkta Büyükaltıağaç köyü vardır. Meriç ilçesi, Küplünün 11 km kuzeyinde kalmaktadır. Küplü 11 km’lik asfalt yolu ile Meriç ilçesine, aynı yolla Uzunköprü ilçesine ulaşmaktadır. Küplü’nün il merkezi Edirne’ye uzaklığı 102 km’dir. Küplü’nün İpsala, Keşan ve Enez ilçeleri ile de yol bağlantısı vardır.
İklim
Beldenin iklimi, Trakya Karasal iklimi etki alanı içerisindedir.
Nüfus
Ekonomi
Beldenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Belde halkı beldenin batısında geçen Meriç Nehrinden çeltik ekiminden yararlanmaktadır. En fazla üretilen mahsul çeltiktir. Sırasıyla buğday, ayçiçeği, süpürge, mısır ve fasülye üretilir. Çevrede fasülye ile ün yapmıştır. Günümüzde Yunanistan'ın Edessa (Vodina) bölgesinden yapılan göçün sonunda yerleşilen Küplü beldesinde 1960-70'li yıllara kadar ipek böcekçiliğinin de yapıldığı ancak günümüzde getirisi düşük ve zahmetli bir iş olması nedeniyle tamamen terkedildiği görülmüştür. 
Dış bağlantılar Kaynaklar: Wikipedi

Bu haber 13943 defa okunmuştur.