Reklam
Reklam
Pomaklar Bir Irkmıdır yoksa bir Ulusmudur ?
Reklam
Atilla Dogan

Atilla Dogan

Pomak Örgütlenmesine yorumlar

Pomaklar Bir Irkmıdır yoksa bir Ulusmudur ?

01 Eylül 2015 - 18:02

Gerçekte ise ulus kavramı o kadar nettir ki bu kafa karışıklıklarına son verebilir. Nedir ulusun tanımı? Ulus, çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanların oluşturduğu topluluk

Dünya üzerinde bir ulusun daha varlığından söz edilebilir. O da Pomak ulusudur. Burada ki Pomak sözcüğü kesinlikle etnik anlamda kullanılmamalıdır. Eğer etnik anlamda kullanılırsa Pomak ulusu değil, kesinlikle Pomak ırkı olmalıdır. Bu nedenle Pomak ulusu kavramını değil de etnik olarak Pomak ırkı kavramını kullanan ve Pomakları  öven birisi kesinlikle ırkçılık yapmakta ve ulus kavramını doğru kavramamaktadır. Çünkü “Pomak ulusunun” içinde etnik anlamda Pomaklar , Goraniler, Torbeşler , gibi Pomaklara  yakın etnik grup barınmaktadır.

Bir grubun temel özelliklerini ortaya çıkarmak ve diğer grupları yok etmek uluslaşmak olmuyor, sadece asimile politikası oluyor. Ama Pomaklar gibi diğer etnik grupların da birçok özelliğini alıp bir potada eritmekle ancak bir ulus oluşabiliyor. Yalnız bir potada eritmekten kasıt kesinlikle o etnik grupların dillerini ve kültürlerinin yok edilmesi olmamalıdır.

Ulus sadece bir halk değildir . Ayrıca Pomakların çoğunlukla yaşadığı Trakya  bölgelerimizde feodal bağımlılığın  ve dini etkinliğin ne kadar fazla olduğu ve o bölge insanın bu yapılardan bağımsız hareket edemeyeceğini çocuklar bile görmekte ve gözlemektedir

 Derebeyi, toprak ağası, maraba gibi sınıflar; şeyhlik, dervişlik, dedelik gibi dinsel unvanlar; cemaat, tarikat, müritlik gibi dinsel bağlantılar; medrese, tekke gibi dinsel kurumlar; kabile, kavim, aşiret gibi etnik topluluklar; bölgecilik, mezhepçilik gibi anlayışlar insanlık tarihinin feodal toplum aşamasına özgü durumlardı. Uluslaşma sorunu etnik sorunlarını gideremeyen Pomaklarda  daha belirgindir. Sosyolojik ve sosyo-ekonomik  temelli gelişim evrelerinde söz konusu olan Pomakların etnik yapısıdır, zira Pomakların kimliği daha önce ilahi kral ve sultana ait idiyken, Timras Pomak devleti yapısında bu kimlik ulus tinine dönüşerek Dünyadaki ilk özgürlükçü devletin şekil aldığını söyleyebiliriz.  

Pomaklarda Modern egemenlik kavramının ulusal egemenlik kavramına dönüşümü yeni maddi koşullara bağlanması bir nevi sermaye birikim süreçleri ile iktidar yapılarının bir denge oluşturmuş olmaları Pomak devletinin gelişiminde etnik kavramı ve Kültürel yozlaşmayıda beraberinde getirdiğini düşünüyorum. İngiliz ve Fransız devrimlerinin bize gösterdiği gibi Pomakların  politik zaferi, ulus kavramını politik bir zemine taşıdığını ve ulusal egemenlik olgusunu tarihsel bağlamda meşrulaştırarak dünyadaki ilk ulus devletinin gerekçesini açıklamaktadır.

Pomak Ulus devleti tarihsel olarak tarihin bir öznesi ve toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinde yukarıda izahını yaptığım süreçlere denk düşmektedir. Ulus devleti tarihin öznesi olarak sınıf ilişkilerinin yanında ekonomik politik sorunlarının giderilmesinde sosyal devlet ve halkçılık ilkelerinin gelişmesinde önemli ve anlamlı rol oynamıştır. Pomak toplumunun feodal ve göçebe bir geçmişi vardır, Pomak sorunu çözümü noktasındaki tartışmalar taşları yerinden oynatmaya, statükoyu sarsmaya devam ediyor. Yaşanan tartışmaların etkisi ile bugüne kadar konuşulmayan, unutulan ya da kendi varlığını gündemleştiremeyen tüm ötekileştirilenler, yok sayılan ve yok olma tehdidi altındaki inançlar, kimlikler Dünya ve avrupa gündemine girmeye başladı. Bu tartışmaların Pomak sorunundaki statükonun parçalanması ve Pomak siyasetinin değiştiren ve dönüştüren demokratik yaklaşımları göz ardı edilse de gerçeklik budur. POMAKLAR Bir ULUSTUR

Internet sitelerinden ve çeşitli kaynaklar kullanılarak derlenmiştir.

Derleyen Yorumlayan Atilla DOGAN - Pomak Ajans

Bizi  Facede sosyal Medyada Takip edin.Pomaklar hakkinda her seyden an itibari ile  Haberiniz olsun ..  Pomakbülteni Haber Portalı.

 

Bu yazı 3908 defa okunmuştur .

Son Yazılar