Kayinçe veya Kayınçalı


Selanik vilayeti Drama livası Kayinçe köyünden gelip, Kırklareli İli Üsküp köyünde iskan edilen göçmen kafilelerin Tasfiye Talepnamelerinde 1924 ve 1926 yıllarına ait beş adet belge bulunmuştur.

Fakat genel çerçevede yapmış olduğumuz incelemelerde;

Osmanlı Arşivleri, Salnameler, bölgesel haritalar ve söylemsel yorumlar Kayinçe köyünün çok farklı isimlerle kaydedilmiş olduğunu tespit ettik.

Bunlar, Kayinçe, Kayınçalı, Kayıçalı, Kainçalı, Faincalı, Kançal, Kayçal, Kıyundzi gibi.

Balkan savaşları neticesinde Selanik vilayeti Drama livası Kayinçe köyünden göç ederek Kırklareli İli Üsküp köyüne ve bir veya iki aileninde Armağan  köyüne iskan edildikleri genel çerçevede biliyoruz.

İlgili ve bilgili kardeşimiz Emre Gündüz beyin bizlere aktardığı göç süreçleri ile ilgili bilgiler Kayinçe köyünün tarihsel süreci açısından çok aydınlatıcı oldu.

Kayinçe köyü, Balkan savaşları sürecinde çevre Pomak köylerinde olduğu gibi yakılmış, yıkılmış.

Soya dönüş dönemleri, Hıristiyanlaştırma ve geçim derdi gibi sorunlar eklenince göç zorunlu bir hale gelmiş.

Kayinçe köyü Bulgaristan sınırına 6 veya 7 km uzaklıkta

Günümüzde terk edilmiş bir köy.  Eski bir eşkiya köyü olduğu da söyleniyor. Şu an temel kalıntıları ile çevresinde 1 adet taştan yapılmış güzel bir kemerli köprü mevcut.

Drama bölgesinden özellikle dağlık kesimde bulunan yerleşimlerin 1923 - 1924 yılları arasında imzalanan Türkiye - Yunanistan Mübadele Anlaşması kapsamında göç edildiği kanısı yangın bir düşüncedir, fakat büyük bir bölümü Balkan savaşları sürecinde yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalmışlardır.

Kayinçe köyünde olduğu gibi.

Kayinçe köyünden halkın büyük bir bölümü meşakkat'lı bir yolculuktan sonra Kırklareli Üsküp köyüne bir veya iki aile Armağan köyüne, bir dönem sonra bir, iki hane mubadele kapsamına girebilmek için Karacabey, İnegöl ve Bursa'ya göç ediyor.

Emre Gündüz beyin Armağan köyüne iskan edilen dedeleri resmi kayıtlarında yalnız Drama olarak yazılıyor.

Yani Kayinçe ibaresi yok.

Aile mubadele kapsamına girebilmek için 1924 yılından sonra Karacabey'ye yerleşiyor.

Kayinçe köyü ile ilgili Tasfiye Talepnamelerinde isimsel olarak farklı bilgiler bulunsa da günümüzde Üsküp Beldesinde Kayinçe'li Pomaklar yerleşimde çoğunluğu oluşturmakta.

Üsküp Beldesi 4 mahalleden oluşmakta olup, Cevatpaşa ve Gündoğu mahallelerinde % 90'nı Pomak. Mehmet Çavuş ve Kemal Paşa mahallelerinde % 25 - 30'u Pomak.

Diğer halk ise farklı bölgelerden gelen göçmenlerden oluşuyor.

Orfe'nın tüm Dünya'ya ışık saçtığı topraklardan Rodopların altın çocukları bir yaprak misali dört bir yana savrulsada ana vatana olan özlemleri hiç bitmiyor.

Yaşananlar ise varsın bizden sonrakiler'de bilsin değilmi.
Üsküp ve Armağan ( Hedye ) köyü ile ilgili verdiğimiz örnek Tasfiye Talepnamelerindeki.

- Selanik vilayeti Drama livası Kainçalı köyünden gelip, Kırklareli ili Üsküp köyünde iskan edilen göçmenler. 

- Selanik vilayeti Drama livası Kançal köyünden gelip, Kırklareli ili Üsküp köyünde iskan edilen göçmenler. 

- Selanik vilayeti Drama livası Faincalı köyünden gelip, Kırklareli ili Üsküp kazasında iskan edilen göçmenler. 

- Selanik vilayeti Drama livasından gelenler.

Olarak belirtilen yerler Kayinçe köyü ile ilgili göçmenlerin listesini oluşturmaktadır.
Lakap ve aile isimlerinden örnekler.

Kuruçka. - Yemelaska. - Lafka.
Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi.

Fon TFR.I..SL.. Kutu . 123 Gömlek . 12208 Sıra . 0

Kayıncal köylü Abbas oğlu İsmail'in, Emin oğlu Adem Mahmud ve Kahya oğlu Hasan taraflarından öldürüldüğüne dair Devlen Kaymakamlığı'nın telgrafı. H-27-08-1324
Tasfiye Talepnamesi.

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi

Fon . 130-16-13-2 Kutu . 786 Gömlek . 2646 Sıra . 19

Selanik vilayeti Drama livası Kainçalı köyünden gelip, Kırklareli ili Üsküp köyünde iskan edilen çiftçi Mahmut oğlu Mehmet'e ait tasfiye talepnamesi. 24.03.1926

Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi

Fon . 130-16-13-2 Kutu . 786 Gömlek . 2646 Sıra . 20

Selanik vilayeti Drama livası Kainçalı köyünden gelip, Kırklareli ili Üsküp köyünde iskan edilen Mehmet oğlu Adem'e ait tasfiye talepnamesi. 17.03.1926
Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi

Fon .130-16-13-2 Kutu . 786 Gömlek . 2646 Sıra . 23

Selanik vilayeti Drama livası Kainçalı köyünden gelip, Kırklareli ili Üsküp köyünde iskan edilen çiftçi Hasan oğlu Cambaz Osman'a ait tasfiye talepnamesi. 03.03.1926
Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi

Fon . 130-16-13-2 Kutu . 786 Gömlek . 2646 Sıra . 24

Selanik vilayeti Drama livası Kainçalı köyünden gelip, Kırklareli ili Üsküp köyünde iskan edilen çiftçi Raşit oğlu Cemal'e ait tasfiye talepnamesi. 03.03.1926
TIKLAYIN : Kaynak : Teres Rodopi Özel Arsiv