Pomak olmak ne demektir?


Pomak olmak bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimine özünü veren olgu ise,egemen ulusların Pomaklara  dayattığı mevcut düzen ve koşullarda yaşamak istemeyip daha iyi ve ileri bir insani düzende Pomak gibi yaşama arzusudur.  

Pomak olmak, statükonun ve egemen ulusların dayattığı mevcut koşullara başkaldıran ve başka bir dünyanın varlığını kendinde cisimleştiren yaşamının her dakikasında Pomakların var olma   davasını savunan, uyugulayan,  yaşayan insandır.bu onun günlük yaşamıyla çelişmek yerine tam da günlük yaşamını anlamlı kılan temel bir ilkedir.
Pomak olmak, güne ,koşullara bakılmaksızın inancını her zaman ve her koşulda diri ve yaşama ait tutan sürekli kendini geliştiren,yetiştiren, Pomak soydaşları ile  düzgün,düzenli,istikrarlı ilişkiler kuran ve kurduğu her ilişkiyi Pomak  davasına aktarmasını bilen insandır
.➲ Pomak olmak geçici savrulmalardan bilinç ve iradesiyle, Pomak  davası bilincinin engin derinliğiyle etkilenmeyen insandır.
 ➲  Pomak olmak, insani ve doğru,iyi olan ne kadar değer varsa onların hepsine sahip olandır. Söyledikleri ile yaptıkları aynı olandır.Boşuna yukarda Pomak  davası bir yaşam biçimidir demedik. Pomak demek örnek ve ideale en yakın insandır demektir. 
Pomak olmak,doğrucu ve dürüsttür.Asla yalan söylemez.Düşmanın işkence tezgahları ve yaşantının gerekleri dışında Pomak asla yalan söylemez. Hiç bir şeyini gizlemez.Onun başkalarından gizleyeceği hiç bir yaşantısı olamaz.
Pomak olmak doğru bildiğini her durumda ve her koşulda olduğu gibi ifadeedendir.Yanlışlarını ve hatalarını dürüstçe kabul etmekten ve onlara sorumlu yaklaşıp değiştirmek-dönüştürmekten kaçınmaz.
Pomak olmak, paylaşımcıdır. Bir ekmeğini kırk kişiyle görüntüde değil gerçekte paylaşandır. Sadece maddi anlamıyla değil manende paylaşımı içine sindirmiş olandır.Hedeflediği Pomak  davası  paylaşımsal yasalarını kendine rehber etmiş olup öyle yaşayandır.
Pomak olmak alçak gönüllüdür.hiç kimseyi ve hiç bir şeyi küçümsemez. Kendi güç ve olanaklarına göre hareket edendir. Örgütlemek istediği Pomak soydaşları  olan  toplumsal kesimlere yukardan bakan bir kişi nasıl bu insanları örgütleyip harekete geçirebilir ya da güven yaratır?
Pomak olmak güvenilirlik demektir. Pomak Sözüne sadıktır ve sözü ve eyleminin arkasında durandır.Söz ve eylemi ya da hareketleri Pomağın  aynasıdır.
Pomak olmak  fedakarlıktır.Önce başkaları sonra kendisi olandır yaşamında.Yine bu görüntüde değil gerçekte böyle olmalıdır.
Pomak olmak inandığı değerler noktasında gözünü kırpmadan yaşamını verecek kadar fedakardır.
 ➲ Pomak olmak,sürekli okuyan, araştıran, Pomak tarihini, Pomak kültürünü  bilen değişim ve dönüşümleri yaşamın kendisinde kavrayıp çözümler üretendir.
Pomak olmak namuslu, onurlu ve gururdur. Pomak  her durum ve koşulda doğru bildiğinden vazgeçmeden onurluca sahip olduğu değerleri bir nişane gibi taşıyandır. Pomak  baş eğmez olandır
Pomak olmak yaşamın her alanına her koşulda sevgi ve saygıyla yaklaşandır. Dünyayı, insanı, doğayı, hayvanı sevmeyen bir Pomak  tasavvur edebilirmisiniz? Elbette ki hayır.
Pomak olmak  değerleri konusunda tutucu, inançları noktasında kararlı-tutarlı,amaçları konusunda mücadelecidir. Onu toplumun diğer kesimlerinden ayıran da esasen bu özelliklerdir..
Pomak olmak davası bir yaşam biçimidir. Bir Pomak dünyanın en güzel, en ulvi,en doğru,en iyi, en erdemli,en kişilik sahibi insanı olmaktır.
Pomak olmak  her şeye inat, her türden insanlık dışı değer ve yabancılaşma görüngülerine karşın dimdik insani değerlerini savunandır. Ve de öyle yaşayandır.
Pomak olmak farklılıktır, ayricalıklı insan olmaktır, öze dönmektir, yaşamaktır ve yaşamın farkına varmaktır. Ve ölmek pahasına yaşamı sevmektir.
Dile vurulan darbe, yine özde kültüre vurulan darbedir ve bu darbeler gibi yüzlerce çeşit darbe egemenlerin yakın tarihinin ayrılmaz parçası olmuştur. Şiddetle fikir oluşturma ve bu fikri halklara dayatma isteminden, kafalara zorla sokma zulmünden asla vazgeçmemişlerdir.
Ezilen ve yok edilmek istenen POMAK ulusunun Haklı Kültür Mücadelesinin ulusal Teorisyenleri, ideologloarı olarak !  POMAK halklarımızı mahveden  Emperyalizmin her türüne,  Avrupa Birliğine ve onların besleyip geliştirdiği, insanlığı Ortaçağ karanlığına götürmek isteyen yayılmacı Arap emperyalizminin taşmalı uşakları, gerici  güçlere karşı net duruşumu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğimi ilan ediyorum. Yüzlerce yıldır her türlü asimlasyona maruz kalmış Pomak Halkını  politik sentezlerimle ve dönem dönem. Elimden geldiğince, zaman buldukça Yazılarımla makalelerimle aydınlatmaya, bilinçlendirmeye devam edeceğim. POMAK ulusal azınlık  kavramı ile  Etnisite  ve Kimlik bunalımı paradigmasına ulusal Pomak ekseninide  dikkate alarak  Teorik  katkılar sunmaya çalışacağım.
Si Zdrav - SAYGILARIMLA. Neşet Doğan